Ad Soyad Kurum Giriş
Nazım AKSAKER Çukurova Üniv. 2008-…
Aysun AKYÜZ Çukurova Üniv. 2010-…
Sinan ALİŞ İstanbul Üniv. -ASA 2010-…
Mehtap ÖZBEY ARABACI Atatürk Üniv. -ASA 2014-…
Şölen BALMAN Orta Doğu Teknik Üniv. 2012-…
Altan BAYKAL Orta Doğu Teknik Üniv. 2014-…
Deniz ÇOKER Ankara Üniv. 2010-…
İ.Ethem DERMAN Ankara Üniv. 2010-…
Ünal ERTAN Sabancı Üniv. 2010-…
Akif ESENDEMİR Akdeniz Üniv. 2008-…
B.Bülent GÜÇSAV Ankara Üniv.-ATASAM 2008-…
Yavuz GÜNEY Atatürk Üniv.-FİZİK 2010-…
Tolga GÜVER İstanbul Üniv.-FİZİK 2012-…
Mustafa HELVACI İstanbul Teknik Üniv. 2008-…
Tuba İKİZ Atatürk Üniv.-ASA 2013-…
Emrah KALEMCİ Sabancı Üniv.-FİZİK 2012-…
Ümit KIZILOĞLU Orta Doğu Teknik Üniv. 2010-…
İbrahim KÜÇÜK Erciyes Üniv. 2010-…
İlham NASIROĞLU Atatürk Üniv.-ASA 2010-…
Sacit ÖZDEMİR Ankara Üniv. 2008-…
Ferhat Fikri ÖZEREN Erciyes Üniv.-ASA 2010-…
Tenay SAGUNER Atatürk Üniv.-ATASAM 2016-…
Mohammad SHAMEONI NIAEI Atatürk Üniv.-ATASAM 2013-…
Onur ŞATIR Atatürk Üniv.-FİZİK 2016-…
Tuğçe ŞENER Korea Ast. Spc. Si. Ins. 2014-…
Selçuk TOPAL 100. Yıl Üniv. 2014-…
Korhan YELKENCİ İstanbul Üniv. 2010-…
Sinan Kaan YERLİ Orta Doğu Teknik Üniv. 2008-…
Cahit YEŞİLYAPRAK Atatürk Üniv.-ASA 2008-…
Umut YILDIZ NASA-JPL 2010-…
Aybüke KÜPÇE YOLDAŞ Cambridge Üniv. 2010-…
Funda YÜZLÜKOĞLU Atatüürk Üniv.ASA 2016-…