Astronomide Kızılötesi Bölgesinin Tanımlanması

Tayf Bölgesi Dalgaboyu Aralığı
(μm)
Sıcaklık
(oK)
Gözlenecek Nesne
Yakın IR (0.7-1.0) – 5.0 740 – (3000-5200) Soğuk kırmızı yıldızlar; Kırmızı devler; Yüksek kızılakaymalı patlamalar; Gökadalar; Evrenin ilk zamanları; Toz saydamdır
Orta IR 5.0 – (25-40) (92.5-140) – 740 Gezegenler; KY’lar; Küçük gezegenler; Öngezegensel disk; Toz yıldız ışığıyla ısınır
Uzak IR (25-40) – (200-350) (10.6-18.5) – (92.5-140) Gökadaların merkez bölgeleri; Çok soğuk moleküler bulutlar; Soğuk tozdan salma

Algılayıcılara göre Kızılötesinin Tanımlanması

Yakın IR 0.7-1.0 gözün tepkisinden silikona kadar
Kısa-dalga IR 1.0-3.0 silikonun düşüşünden MWIR atmosfer pencerine kadar
InGaAs 1.8’e kadar kapsar;
daha az duyarlı kurşun tuzları bu bölgeyi kapsar
Orta-dalga IR 3.0-5.0 atmosfer penceresiyle tanımlanır
InSb, HgCdTe ve parçalı olarak PbSe kapsar
Uzun-dalga IR 8.0-12.0
7.0-14.0
atmosfer penceresi
HgCdTe ve mikrobolometrelerce kapsanır
Çok uzun-dalga IR 12.0-30.0 doped silikon ile kapsanır

Metal Kaplamaların IR’deki Yansıtıcılığı

Atmosferin Geçirgenliği ve Yansıtıcılığı


Bilinen bantlardaki Foton Akısı

Bant λc (μm) Akı @m=0 (Jy) Kaynak Geçirgenlik
U 0.36 1810 (1)
B 0.44 4260 (1)
g 0.52 3730 (2)
V 0.55 3640 (1)
R 0.64 3080 (1)
r 0.67 4490 (2)
I 0.79 2550 (1)
i 0.79 4760 (2)
z 0.91 4810 (2)
Kızılötesi bantlar
J 1.1-1.4 1600 (3) Yüksek
H 1.5-1.8 1080 (3) Yüksek
K 2.0-2.4 670 (3) Yüksek
L 3.0-4.0 3.0-3.5: Normal
3.5-4.0: Yüksek
M 4.6-5.0 Düşük
N 7.5-14.5 8.0-9.0: Normal
10.0-12.0: Normal
Kalan: Düşük
Q 17-25 Çok Düşük
Z 28-40 Çok Düşük

(1) Bessel (1979)
(2) Schneider, Gunn, & Hoessel (1983)
(3) Campins, Reike, & Lebovsky (1985)